Loading...

Registrace

Vážený pane, vážená paní,

Pokud máte zájem o zasílání obchodních sdělení naší společnosti Lazolo s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975/2 130 00 Praha, na Vaši e-mailovou adresu, žádáme Vás o zaslání souhlasu se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naší společnosti na dobu 5 let od udělení souhlasu, a to formou níže uvedeného formuláře.  V případě, že takovýto souhlas neobdržíme, nebudeme oprávněni Vaše kontaktní údaje uchovávat, a tedy ani Vás v budoucnu informovat o nabídkách naší společnosti (například o narozeninových nabídkách, novinkách, akcích apod.)

K použití, zpracování a uchování těchto Vašich osobních údajů je s ohledem na platné právní předpisy nezbytné, abyste nám udělil/a souhlas s jejich zpracováním a uchováním.

Takto poskytnutý souhlas jste oprávněn/a kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@baluproject.cz nebo písemně na adresu sídla naší společnosti. V takovém případě zajistí naše společnost bez zbytečného odkladu likvidaci Vašich osobních údajů.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že v případě udělení Vašeho souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovány a uchovávány manuálním způsobem v elektronické a/nebo písemné podobě (pokud jste vyplnil/a papírový formulář v naši restauraci Balu Kitchen). Ze strany naší společnosti nedojde k předání Vašich osobních údajů do 3. země. Vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let od udělení souhlasu, poté budou buď vymazány (v případě elektronických databází) nebo archivovány v souladu s platnými právními předpisy (u dokumentů v listinné podobě).
Dovolujeme si Vás dále informovat, že jste oprávněn/a získat od nás informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, v případě jejich nepřesnosti nebo neúplnosti máte právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů). V případě porušení našich povinností v oblasti nakládání s Vašimi osobními údaji jste oprávněn/a podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
www.uoou.cz

Kontaktní informace

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Ano, chci dostávat obchodní sdílení