Loading...

Orders are accepted Mo-Fri: 8:00 - 14:30. Sat-Sun: closed

Breakfast

 • 120 Kč
 • 120 Kč
 • 225 Kč
 • 200 Kč
 • 110 Kč
 • 160 Kč
 • 150 Kč

Starters

 • 245 Kč
 • 490 Kč
 • 440 Kč
 • 170 Kč
 • 165 Kč

Soups

 • 50 Kč
 • 270 Kč
 • 100 Kč

Salads

 • 290 Kč
 • 310 Kč
 • 265 Kč

Meat and fish

 • 390 Kč
 • 650 Kč
 • 390 Kč
 • 350 Kč
 • 450 Kč
 • 290 Kč

Children’s meal

 • 100g
  Chicken steak with potato puree

  I7I

  200 Kč
 • 250 Kč

Desserts

 • 80g
  Mini waffles

  with fresh figs, strawberry syrup and whipped cream

  160 Kč
 • 50g
  Scoop of ice cream |3|7|

  150 Kč
 • Dessert of the day

  55 Kč

Romantic dinner for 2 persons

 • 70 Kč
 • 80 Kč
 • 80 Kč
 • 80 Kč
 • 80 Kč
 • 100 Kč
 • 85 Kč
 • 100 Kč
 • 70 Kč

Degustation menu

 • 60 Kč
 • 60 Kč